Aangesloten bij

Advies & Privacyreglement

Tandprotheticus Rossel

Voorkom schade
Als uw prothese boven een wastafel schoonmaakt kunt u voordat u begint een laagje water in de wastafel laten staan of een handdoekje in leggen. Zo voorkomt u schade aan uw prothese als deze valt.

Tandsteen verwijderen
Tandsteen aanslag aan uw prothese is eenvoudig te verwijderen door deze een hele nacht in een bakje met puur keukenazijn te leggen. Ga niet met een mesje de aanslag wegkrabben, hierdoor beschadigd u de prothese.

Nooit zelf repareren
Repareer of plak een prothese nooit zelf. Door gebruik van te veel lijm of het niet goed terugplaatsen van de twee helften, is het voor ons niet altijd mogelijk om de prothese goed te repareren.

Laat uw prothese controleren
Wacht niet totdat uw prothese breekt of er problemen met het functioneren zijn, maar laat uw prothese eens in de 4 jaar door een deskundige controleren.

Wat als mijn prothese wel wat ouder is maar nog steeds goed zit?
De gemiddelde levensduur van een kunstgebit is 5 tot 8 jaar, al kan dit individueel verschillen. Een groot gedeelte van de prothesedrager loopt te lang met zijn/haar prothese. Slinken van de kaak gaat heel geleidelijk, hierdoor voel en ziet u de verandering niet dat uw mond ondergaat." Het voelt nog altijd vertrouwd", "kan er nog alles mee eten" en "mijn prothese zit nog zo lekker" zijn vaak gehoorde reacties.
Doordat mensen op deze manier blijven doorlopen gaan er langzaam problemen ontstaan die een prothesedrager in de eerste jaren niet eens voelt. Kaak- en oorgewrichten kunnen worden overbelast wat oorsuizingen en dichtklappen van de oren tot gevolg kan hebben en de kaak kan sneller gaan slinken door geen goede belasting van de prothese op de kaak.

Het is aan te bevelen om zodra uw kunstgebit pijn gaat doen of los gaat zitten contact op te nemen met tandprotheticus Rossel. Vaak is het probleem eenvoudig op te lossen door een drukplaats te ontlasten of een rebasing uit te voeren. Wilt u wat meer zekerheid, laat uw prothese om de 4 jaar door ons controleren.

 

Privacyreglement

Privacy in de tandprothetische praktijk

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een patiëntdossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zij/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aaan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met ander mondzorgdeskundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of waarnemer. Zij hebben toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoobeeld omdat dit van belang is voor langloppende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvuling en afscherming

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuistzijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijkj, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wetteljke bepaling vernieting verbiedt.

Klachten

Elke patiënt(e) heeft tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.