Partiële prothese

Tandprotheticus Rossel

Het gebeurt steeds vaker dat mensen één of meer tanden of kiezen verliezen. Dit verlies gaat vaak gepaard met esthetische en functionaliteits problemen. Hierbij zou een uitneembare gebitsprothese een uitkomst kunnen bieden, wij noemen dit een partiële prothese.

De prothese wordt volledig van een harde kunststof gemaakt. Daar waar u enkel tanden of kiezen mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en/of kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden.