Aangesloten bij

Kosten

Tandprotheticus Rossel

Ziektekostenverzekeraars hebben de volledige prothese opgenomen in hun basispakket. Daardoor komt iedereen met een volledige prothese in aanmerking voor vergoeding. Per verzekering verschilt de vergoeding echter wel, daarom kan ik hier niet exact aangeven hoeveel u precies vergoed krijgt. U kunt ook nog extra vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekering.

Vanuit de basispakket geldt de volgende regeling:
Volledige prothese
Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden vanuit het basispakket 75% van de totale kosten. De rekening kan in veel gevallen door mij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Afhankelijk van uw zorgverzekering heeft u voor een volledige boven- en onderprothese een eigen bijdrage tussen de €315,00 en €330,00. Voor alleen een bovenprothese of onderprothese heeft u een eigen bijdrage tussen de €135,00 en €155,00.

Partiële prothese
Deze behandeling zit niet in het basispakket van uw zorgverzekeraar. De verzekerde dient de kosten eerst zelf te betalen en daarna de rekening naar de zorgverzekeraar te sturen. Deze bekijkt welk pakket er is afgesloten en betaalt dan het deel terug waar de verzekerde recht op heeft. De kosten van een partiële prothese is afhankelijk van de situatie in de mond en moet individueel bekeken worden.

Reparatie
Een reparatie wordt door alle zorgverzekeraars vanuit het basispakket 90% vergoed. Dit bedrag kan in veel gevallen door mij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Rebasing
Een rebasing wordt door alle zorgverzekeraars vanuit het basispakket 90% vergoed. Dit bedrag kan in veel gevallen door mij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Kosteloos

Kleine consulten wil ik graag aanbieden als een gratis service zoals:

  • Informatie/advies
  • Second opinion
  • Drukplaatsen
  • Periodieke controles 

Eigen risico

Via de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van €385,00. Dat betekent dat u de eerste €385,00 die u aan zorgkosten maakt zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten.